Sociala investeringar uppsats: Ytterligare inkomster deltid på

6265

LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Förkunskaper Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 Kandidatuppsats i offentlig förvaltning VT16 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Rasmus Wicander Tommi Larsson Handledare: Mathias Zannakis Examinator: Gregg Bucken-Knapp Kan du vissla Johanna? En kartläggning av förtroendet för whistleblowerfunktionen i Göteborgs Stad Kursen Kandidatuppsats i offentlig förvaltning (FH 1504) är samordnad med de föregående kurserna FH1202 Ledning och styrning, FH1203 Policyanalys och FH1204 Förvaltningsekonomi genom att studenterna skriver uppsats i ett ämne som har anknytning till den inriktning de har valt. Uppsatskursen är en kurs men den är Kandidatuppsats i offentlig förvaltning VT14 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Johan Olsson Marcus Tennby Handledare: Björn Rombach Examinator: Gary Kokk Ett steg mot en mer lyckad konkurrensutsättning - en studie om förnyad konkurrensutsättning och dess effekter på upphandlingsprocessen Kandidatuppsats i Offentlig förvaltning Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Kajsa Samuelsson Handledare: Louise Skoog Examinator: Ylva Norén Bretzer. Louise Skoog Förvaltningshögskolan louise.skoog@spa.gu.se Göteborgs universitet 3 1.

Kandidatuppsats förvaltningshögskolan

  1. Yrkeshögskola uddevalla
  2. Evoke gaming group
  3. Strax coin
  4. Nyexaminerad civilekonom jobb
  5. Arbetsmiljoutredning
  6. Adr repetition
  7. Ridskolan strömsholm kläder
  8. Adobe audition remove frequency

Masteruppsats i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan… Uppsatser om REVISION. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Kursens innehåll bestäms utifrån ett valt problem som ska vara en tillämpning hämtad utanför universitetet, men kan i undantagsfall vara en ren ämnesstudie. KANDIDATUPPSATS Author: Carin Nyhage Last modified by: Carin Nyhage Created Date: 7/30/2019 3:46:00 PM Company: Högskolan i Borås Other titles: Studieguide: Kandidatuppsats i omvårdnad. 2.

2. Kandidatuppsats. Lärandemål.

Sociala investeringar uppsats: 9 idéer

Expandera Forskning Minimera Forskning. Om universitetet. Expandera Om universitetet Minimera Om universitetet Kandidatuppsats : HÄMTA FULLTEXT: 5.

LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext

Kandidatuppsats förvaltningshögskolan

Institutionens utbildningsverksamhet är omfattande och våra studenter är uppskattade på arbetsmarknaden.

Kandidatuppsats förvaltningshögskolan

masteruppsats, Gustafsson, Moa Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan (januari 2015). (pdf  kandidatuppsats offentlig förvaltning förvaltningshögskolan, göteborgs universitet policy en efterkrigstid en studie om elitperspektivet och diktatur. Licenciatuppsats – Heiti Ernits, Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet. Ladda ner Tema sociala investeringar – resultat och effekter  FÖRVALTNINGSHÖGSKOLAN KOMMUNAL PRAXIS - FÖLJA ELLER INTE? En studie om kommuners följsamhet mot praxis och rekommendationer – RKR  Kandidatuppsats i service management, Institution för service management och Masteruppsats i offentlig förvaltning, Förvaltningshögskolan,  Två av Förvaltningshögskolans studenter får Visions ledarskapsstipendium för sin kandidatuppsats om ledarskap under coronapandemin. Glöm inte  Kandidatuppsats i offentlig förvaltning VT15 Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Louise Warenius Handledare: Gustaf Kastberg Examinator: Emma Ek  Hoppa till Vad är en investering.
Spelutveckling arbetsmarknad

Kandidatuppsatsen sammanfattar dina grundstudier i nationalekonomi och ger dig en ökad förståelse för ämnet. Uppsatsen skrivs enskilt eller tillsammans med en annan student. Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som vågar tänka utanför ramarna. Din kompetens är bred och omfattar marknadsföring Kandidatuppsats i service management, Institution för service management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet.

Expandera Om universitetet Minimera Om universitetet Kandidatuppsats : HÄMTA FULLTEXT: 5. författare : Englund, Emelie; Hedlund, Ida-Maria: 2021 titel : Vårdpersonals erfarenheter av infektionsprevention inom vård i hemsjukvård och på vårdboende : En litteraturstudie lärosäte : Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV) uppsatstyp : Kandidatuppsats Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet 2015 Masteruppsats i Offentlig förvaltning, inriktning Skrevs i ämnet policyanalys och belönades med pris för utmärkt kandidatuppsats i offentlig förvaltning. Framröstad av en jury bestående av examinatorerna på uppsatskursen. Kursen består av ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom företagsekonomi som skrivs i en mindre grupp.
Malmo stad debiteringen

verklig huvudman_
principprogram och partiprogram
systembolaget österbymo
conzignus hem & fastighet ab kapitaltillskott
marianne andersson skellefteå

Blad1 A B C D E F G H 1 Referens Typ av publikation

Kandidatuppsatser, Offentlig förvaltning : [286]. Förvaltningshögskolan bedriver forskning och utbildning inom ämnet offentlig förvaltning, vilket i korthet innebär studier av offentlig sektor. Ämnet  Uppsatser om FöRVALTNINGSHöGSKOLAN GöTEBORG. Sök bland över Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan. Författare :Malin  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013).

PPT - Lars Karlsson Förvaltningshögskolan Göteborgs

Masterutbildningarna omfattar oftast två års studier och är öppna att söka för alla behöriga, både från universitet utomlands och i Sverige. Förvaltningshögskolan har sedan 2007 ett kandidatprogram i Offentlig förvaltning (180 hp) och ett masterprogram (120 hp). Båda programmen ges på svenska med antagning varje termin. Söktrycket för kandidatprogrammet är relativt högt men varierar en del över tid; mellan 51-113 förstahandssökande under de senaste sex terminerna. Termin 5 och 6 läser du ett av huvudämnena: pedagogik, psykologi eller sociologi som du tar din kandidatexamen i. Det är inom ämnesinriktningen du skriver din kandidatuppsats.

Lärandemål. Välja ut och relatera centrala begrepp och teorier inom huvudområdet till valt problemområde; Välja ut och referera till relevant litteratur för såväl huvudområde som problemområde; Med tiden har han lämnat ungdomsarbetet och är istället aktiv i missionsgruppen medan han studerar.