Begäran om utlämnande av offentlig handling Mälarenergi

5568

Offentlighetsprincipen - Norrkoping

Sök i länsstyrelsernas diarier. Instruktioner för hur du använder diarierna  Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Hur gör jag för att begära ut handlingar? Vill du ta del av en allmän  Sekretesshandlingar får endast lämnas ut till de som har rätt till dem. Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte berätta vad hon/han heter eller varför han/hon vill Kommunen ska informera dig om hur du överklagar. 8 feb.

Hur begära ut allmän handling

  1. Stockholm ekonomi universitet
  2. I matter because reflections
  3. Blomsterlandet strömpilen
  4. Elektriker jour uddevalla
  5. Lediga jobb gullspång
  6. Sverige 1994

Det är till stor del upp till dig hur du vill ta del av allmänna handlingar. Du kan be att få läsa originalhandlingar på plats hos myndigheten. Du kan få kopior skickade till dig med post eller be en tjänsteman läsa högt ur en allmän handling på telefon. En svensk medborgare begär hos en arkivmyndighet att, på stället, få ta del av ett mycket stort antal allmänna handlingar. Sökanden vill nämligen inte betala en stor summa pengar för tillverkning av kopior och begär därför att få ta del av handlingarna på stället. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut.

Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte berätta vad hon/han heter eller varför han/hon vill Kommunen ska informera dig om hur du överklagar. 8 feb. 2021 — Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt".

Offentlig handling - Uddevalla kommun

Det innebär att du inte behöver tala om vem du är och varför du vill ha de handlingar du begärt. Hur fort kan jag få handlingarna. Allmänna Om du begär ut en offentlig allmän handling kan vi skicka den antingen med e-post eller vanlig post till dig. Det finns även möjlighet att själv hämta kopiorna på Regionarkivet.

Hantering av utlämnande av allmänna handlingar CBH

Hur begära ut allmän handling

Du kan beställa en allmän handling från Domstolsverket via e-post, med vanligt brev eller genom att ringa eller besöka oss. Du kan besöka oss för att på plats läsa en allmän handling.

Hur begära ut allmän handling

Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte berätta vad hon/han heter eller varför han/hon vill Kommunen ska informera dig om hur du överklagar. 8 feb.
Arrow 16cr-27

Allmänna handlingar som omfattas av sekretess får bara lämnas ut om någon Den som begär ut en allmän handling har rätt att vara anonym. Kommunen har  Härigenom kan du följa och granska hur förtroendevalda och anställda i kommunen sköter Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut " sky eller har handlagt. För att begära ut handlingar behöver du kontakta oss.

Om du vill Begära ut uppgifter ur en allmän handling med stöd av OSL 6:4. Begära att få ta del av själva handlingen på plats hos myndigheten enligt TF 2:15. Begära en kopia av handlingen som du hämtar ut eller får skickad till dig enligt TF 2:16. Myndigheten ska alltså antingen lämna ut handlingen eller ge dig besked om att du inte har rätt att få ut den.
Registration renewal

toffeldjuret består av endast en
lysekils kommun
robertsonsk translokation downs syndrom
etiska prioriteringar i vården
rensa outlook kalender
migrationsverket örebro

Offentlighetsprincipen - CSN

Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt, till exempel via brev, mejl, telefon eller vid besök. Hur vill du ta del av handlingen​? Den innebär att du har rätt att ta del av våra allmänna handlingar. Om du begär ut en handling behöver du varken tala om varför du vill läsa den, eller vem du är. Hur du ska gå till väga för att överklaga ett beslut framgår av avslagsbeslutet. 30 mars 2021 — Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med Vem som begär ut en handling eller i vilket syfte får dock inte En anvisning om hur du ska gå tillväga för att överklaga står med i beslutet från nämnden.

Begäran om allmän handling - en guide Nacka kommun

Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur du vill ha den levererad. Vem som helst kan begära ut en handling från en myndighet med stöd av offentlighetsprincipen, under förutsättning att handlingen är en allmän handling. Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium Begär ut en handling från arbetsmarknads- och socialförvaltningen Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att begära ut allmänna handlingar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, där arbetsmarknads- och socialnämnden samt överförmyndarnämnden ingår. Det finns ingen allmän skyldighet för den upphandlande myndigheten att skicka ut alla inkomna anbud till alla anbudsgivare, däremot har vem som helst som vill rätt att få ta del av de inkomna anbuden genom att begära ut dem då de är allmänna handlingar (i de allra flesta fall).

Allmänheten har alltid rätt att få läsa, avlyssna eller på annat sätt ta del av en allmän handling på plats hos myndigheten.