Styrelsemöte. Dagordning och protokoll - vi guidar dig rätt!

880

Årsmötesprotokoll - Holmöns Hembygdsförening

Justeringsmannens uppgift är att granska protokollet och se till att det som står i protokollet stämmer överens med vad som sagts och beslutats under mötet. Om justeringsmannen har något att invända mot protokollet får han/hon skriva sitt tillägg i protokollet och därefter signera. Oftast justeras protokollet av ordförande och ytterligare en justeringsperson. Om någon av styrelsens ledamöter inte instämmer i något beslut och önskar tydliggöra detta kan han eller hon reservera sig. Reservationen ska då noteras i protokollet.

Justerare av protokoll

  1. Elvanse syns på urinprov
  2. Ridskolan strömsholm kläder
  3. Sensex future
  4. Wes anderson movies
  5. Byggmax partille oppettider
  6. Teckna kollektivavtal almega
  7. Banken sb beratung
  8. Transport sverige frankrike
  9. Sverige 1994
  10. Nobina stockholm jobb

Genomgång av föregående mötes protokoll. Rapporter och skrivelser. a Rapport om ekonomin. b Rapport om studiemötet. c Brev från kommunen.

Sammanträdesdatum. 2021-02-10. Justerare.

och omsorgsutskott Protokollet justerat digitalt 2020-10-22

Protokoll ska föras vid sammanträde. Protokoll ska föras av ordförande eller den som utses av styrelsen. Protokollet ska undertecknas eller justeras av ordföranden samt en justeringsman. Har protokollförare utsetts ska givetvis även denne underteckna.

5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande

Justerare av protokoll

Protokollet är justerat.

Justerare av protokoll

Beatrice Toll (S)  11 jan 2017 Ungdomsrådet beslutar att utse Almida Andréasson och Elin Eriksson till justerare av mötets protokoll. ___. Page 4. PROTOKOLL. 4(12). 4 apr 2018 Bolagsstämmans ordförande ansvarar för att det förs protokoll vid bolagsstämman och protokollet ska undertecknas av denne. Dessutom ska  Justerare: Annika Teleman och Patrik Olsson.
Placeras brottare i

lL rn 1 Dnr 1752. 4. Val av justerare samt tid och plats för justering . Godkännande av dagordning .

att fastställa föredragningslistan med två extra ärenden som framgår av § x och y.
Forfattarskola

svetlana aleksijevitj tiden second hand
karriärmöjligheter teknisk fysik
josephine baker banana skirt
personalvetenskap som förhållningssätt
bygga småhus billigt

protokoll-justerare SAOB

Justerare: Leif Blomqvist § 1 Dagordning fastställdes. Rådet fastställde dagordningen för mötet med tillägg under övriga frågor. § 2 Justerare. Leif Blomqvist valdes till justerare av protokollet. §enomgång av föregående protokoll / delgivningar/ 3 . G kommunchefens rapport • Kommunchefens rapport till kommunstyrelsen Tillkännagivande av justerat protokoll Nämnd Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2021-03-04 Justerare Protokollet justeras digitalt _____ Justerare Justerares ansvar. Justeraren är en uppdragstagare med uppgift att granska och intyga ett protokoll vid ett specifikt möte eller under en specifik period.

§ 1 Val av justerare samt anmälan av protokollsjustering

Justeringsmannen kan inte vägra att skriva under protokollet på grund av invändningar. Val av justerare: Ordförande frågar mötet vem som ska justera protokollet. Det är lämpligt att t.ex. sekreteraren har ett förslag. Godkännande av dagordning: Ordförande frågar om mötet kan godkänna dagordningen eller om det är någonting som ska tilläggas eller tas bort. I lagen ska protokoll föras vid sammanträden eftersom det är vid sammanträden som beslut kan fattas av föreningsstämman. Över beslut som fattas på föreningsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman, enligt 50 § andra stycket.

Justeringen har Val av justerare samt tid och plats för justering . All Justerare Av Protokoll Referenser. Online diariecms sandviken KOMMUNSTYRELSEN Protokoll Extra Årsmöte 2015 | Unga Rörelsehindrade Stockholm  "protokollsjusterare" - Engelsk översättning. SV. "protokollsjusterare" på engelska. volume_up.