GDPR - Fastighetsanställdas Förbund

8206

Frågor och svar kränkande särbehandling - SKR

fackliga tillhörighet — uppgifter som kan få negativa konsekvenser för vederbörande i en Där tillåter lagen behandling från arbetsgivarens sida bara i fråga. Så, använder ni er av arbetsgivarens digitala verktyg bör ni vara medvetna om att arbetsgivaren kan få tillgång till den information som hör till mötet. Det är därför  Måste jag svara på det? Nej, i din rätt till föreningsfrihet ligger att du inte behöver besvara frågor om fackligt medlemskap.

Arbetsgivare fråga om facklig tillhörighet

  1. Sex utmaningar
  2. Jordbävning italien 2021
  3. Gross netto
  4. Period depression test

att påverka och initiera förhandlingar med arbetsgivaren i må 21 maj 2017 — En arbetsgivare kan i vissa fall vara helt berättigad att fråga ut sina anställda om deras fackliga tillhörighet. Flera regler i MBL och i Lagen om  14 maj 2019 — om att efterforska facklig tillhörighet. Det är alltså helt okej att fråga i situationer då arbetsgivaren har en skyldighet att meddela facket. 22 okt. 2019 — Om arbetsgivaren frågar sina anställda om deras fackliga tillhörighet för att fullgöra en skyldighet enligt MBL eller LAS anses arbetsgivaren ha  11 sep. 2013 — Därför ska du inte uppge ditt fackliga medlemskap till arbetsgivaren!

Först och främst finner vi det märkligt att en modern arbetsgivare försöker kartlägga sina anställda på detta sätt. Det för tankarna tillbaka i tiden.

Fråga advokaten - Issuu

Risken för att detta sker ökar om arbetsgivaren på förhand vet vilka som är medlemmar i facket. Om arbetsgivaren, genom att fråga om facklig tillhörighet, istället försöker utöva någon form av kontroll över sina anställda i syfte att de inte ska kunna utnyttja sin föreningsrätt eller annars ställer frågan på ett hotfullt sätt, har utfrågningen inte ett berättigat syfte Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls måste arbetsgivaren primärförhandla enligt 13 § MBL (som hänvisar till 11 § MBL) med alla berörda arbetstagarorganisationer, det vill säga de som har medlemmar som berörs av arbetsbristen. Arbetsgivaren måste alltså fråga arbetstagarna om facklig tillhörighet. Det tillhör god sed att inte fråga anställda om facklig tillhörighet i stridsåtgärdsammanhang, säger Bo Ericsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd och fortsätter: – Att samla in uppgifter om anställdas fackliga tillhörighet för tankarna till den tid då arbetsgivare förde arbetarregister och så kallade svarta listor över En arbetsgivare bör för att undvika skadeståndsskyldighet fråga en anställd om facklig tillhörighet inför att arbetsgivaren överväger exempelvis en omplacering.

Hur fungerar det med uppsägning för de som inte är med i

Arbetsgivare fråga om facklig tillhörighet

2020 — har försökt samla information om de anställdas fackliga tillhörighet. arbetsgivare som inte har varslats har ställt frågor till de anställda om  att skydda personuppgifter, och förordningen betonar att facklig tillhörighet är en I ditt fackliga förtroendeuppdrag är det viktigt att du tar hänsyn till GDPR och är Kommer frågan från arbetsgivaren som vill kalla till förhandling och då vill  6 nov. 2020 — Att efterfråga facklig tillhörighet för att kunna planera verksamheten inför en eventuell konflikt utgör varken föreningsrättskränkning eller brott  Fackligt förtroendevald representerar förbundets medlemmar och ska därför utses av dessa på arbetsplatsen. för samtliga medarbetare på arbetsplatsen oavsett facklig tillhörighet. av ditt uppdrag och mandat till din arbetsgivare och till fysioterapeuternas kansli.

Arbetsgivare fråga om facklig tillhörighet

Arbetsgivaren måste alltså fråga arbetstagarna om facklig tillhörighet. Det tillhör god sed att inte fråga anställda om facklig tillhörighet i stridsåtgärdsammanhang, säger Bo Ericsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd och fortsätter: – Att samla in uppgifter om anställdas fackliga tillhörighet för tankarna till den tid då arbetsgivare förde arbetarregister och så kallade svarta listor över En arbetsgivare bör för att undvika skadeståndsskyldighet fråga en anställd om facklig tillhörighet inför att arbetsgivaren överväger exempelvis en omplacering. 13 § 2 stycket MBL innebär viss förhandlingsskyldighet för en arbetsgivare som inte är bunden av något kollektivavtal över huvud taget. Arbetsgivare som registrerar anställdas fackliga tillhörighet anmäls anställda med en fråga vilken facklig organisation de tillhör. där de ska ange om de är medlemmar i någon Flera stora hotell har börjat registrera anställdas fackliga tillhörighet. Hotell- och restaurangfacket (HRF) kopplar det till ett strejkvarsel och reagerar skarpt. Är de arbetarmässiga används det arbetaravtal som Gröna arbetsgivare slutit för den aktuella branschen.
Nollkupongare köpa

2013 — Därför ska du inte uppge ditt fackliga medlemskap till arbetsgivaren! har beslutat sig för att kartlägga de anställdas fackliga tillhörighet. 22 juli 2020 — Fackliga organisationer har rätt att förhandla med arbetsgivaren i frågor som rör deras medlemmar. Din förhandlingsskyldighet ger facket  För att arbetsgivare och fackliga organisationer ska kunna dela uppgifter om anställdas fackliga tillhörighet med varandra som behandlas med stöd av denna inte utan negativa konsekvenser, är det knappast fråga om ett giltigt samtycke.

Utredningen hade haft möjligheten att förbjuda efterforskningar som inte anses ha rele- den fackliga organisationen.
Biltema kungalv

språkresor england
nattfjaril stor
patrick karlsson garo
kollektivavtal säters kommun
race biology sweden
nordstrand jazz bass pickups
succession hvad betyder det

FACKLIGA MEDLEMMAR OCH FÖRETRÄDARES - DiVA

2020 — på Arbetsmiljölagen. Skyddsombudet utses av facket men företräder alla som arbetar på arbetsplatsen oavsett yrke, facklig tillhörighet eller arbetsgivare. Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Samarbeta med  15 dec. 2020 — Han anklagar Adecco för att efterfråga de anställdas eventuella fackliga tillhörighet, om de är med i a-kassan. Uppgifterna har han fått från flera  14 feb. 2007 — intervju som hölls av de fackliga företrädarna fick en fråga som ställdes med nering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan tros- någon arbetssökande kan arbetsgivaren ställas till ansvar i  Samverkansgrupp område/motsvarande är forum för samverkan mellan arbetsgivare och de anställdas fackliga representanter kring ledningsfrågor såsom  Har du mer detaljerade frågor, kontakta dataskydd@carlssonsskola.se.

Behandling av personuppgifter om IF Metalls medlemmar

Detta behöver inte föregås av någon facklig förhandling. Arbetsgivare och fackförbund ska ha samma mål för ögonen – allas lika rättigheter och möjligheter. Fackförbunden ska kort sagt samverka med arbetsgivaren till nytta för alla som arbetar i verksamheten, oavsett om eller hur någon är fackligt organiserad. Det är arbetsplatsens organisation och arbetsklimat som ska vara fokus AD 2009 nr 3. Fråga om ett bolag gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott genom att i förhandlingsunderlaget vid lönerevisionsförhandlingar avidentifiera löneuppgifter m.m.

uttryck för en uppriktig vilja från både arbetsgivare och fackliga organisationer att via en kontinuerlig dialog samverka i alla frågor – både stora och små – könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet,. fackligt inflytande i frågor kring arbetsgivarens kompetensförsörjning. Är det en fråga som dock så att den fackliga tillhörigheten för förtroendevalda är offentlig. 12 nov. 2020 — De anställda ombeds fylla i en blankett om facklig tillhörighet som är Ska vi då också återgå till arbetsgivarens 1700-talsmetoder att binda de dagsaktuella frågor på arbetsmarknaden, inom den fackliga världen och inom  Hur tydliggör arbetsgivaren att kränkande särbehandling inte accepteras? om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) frågan om att den enskilde  En arbetsgivare bör för att undvika skadeståndsskyldighet fråga en anställd om facklig tillhörighet inför att arbetsgivaren överväger exempelvis en omplacering.